کدام بخش از خدمات ما برای شما مفید تر می باشد؟

کدام بخش از خدمات ما برای شما مفید تر می باشد؟
برق و الکترونيک
9  25%
خدمات تدارك كالا
9  25%
كنترل و ابزار دقيق
6  16.7%
پروسس
3  8.3%
هیدرولیک و پنوماتیک
3  8.3%
بازرسي فني
3  8.3%
تجهيزات مكانيكي
2  5.6%
تأسيسات ساختماني
1  2.8%

تعداد راي دهنده ها  :  36
اولين راي  :  دوشنبه, 17 مهر 1385 13:01
آخرين راي  :  چهارشنبه, 01 اسفند 1397 16:02