درباره ما

شركت فني ومهندسي پادیار صنعت پارسیان با ترکيبي از مشارکت همکاري شرکت پادیار صنعت پارسیان و شرکت سازوکار با هدف ارائه خدمات مهندسي و تكنولوژيكي و بازرگاني مورد نياز كارفرمايان در كليه زمينه هاي معدني ،‌صنعتي ، نفت ، گاز , پتروشيمي و نيرو تأسيس گرديده است . با توجه به تجربه بيش از بيست ساله كادر مديريت شركتهاي مذکور و پشتيباني غني از مدارك و اسناد فني و سازماندهي مستحكم ، اين شركت پروژه هاي بزرگ و متنوعي را با بالاترين كيفيت انجام داده يا در دست اقدام دارد .

ادامه مطلب ...
 
خط مشي

خط مشي ما بر مبناي عملكرد اخلاقي ، اعتقاد متقابل و كار گروهي استوار مي باشد . با هدف تضمين ارتقاي مداوم ، همواره در تلاش براي رقابت ، آزمايش ، ارزيابي مجدد و همينطور افزايش و بهبود استانداردهاي برتري مي باشيم . موفقيت اين شركت به عنوان يك سازمان خدماتي ، بستگي به تركيب تواناييها و همكاري كاركنان و شرکتهاي ملحقه دارد .

شركت فنی و مهندسی پادیار صنعت پارسيان به موجوديت يك محيط كاري متنوع اختصاص دارد كه در آن افراد به رقابت دعوت شده ، توانگر مي گردند و پاداش كار خود را دريافت مي دارند

 
تضمين كيفيت

خط مشي كيفي شركت سحر دار پارسيان ، ارائه خدمات مهندسي و تكنولوژيكي براي پروژه ها با توجه به كدها ، استانداردها ، قوانين و مقررات قابل اجرا به گونه اي مؤثر در بهبود كيفيت و كاهش هزينه ها مي باشد
بخش تضمين كيفيت مستقيماً زير نظر مديرعامل انجام وظيفه مي نمايد . تدوين روشها براي اجراي نظام تضمين كيفيت و حصول اطمينان از رعايت و اعمال روشهاي مذكور توسط بخش هاي مختلف شركت از تعهدات اصلي اين بخش مي باشد .
علاوه بر اين ، استخراج اشكالات احتمالي در اجراي روشهاي تصويب شده براي تضمين كيفيت و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي با همكاري و هماهنگي مسئولين ساير بخشهاي شركت به مديريت عامل نيز از وظايف بخش تضمين كيفيت مي باشد .

 
آيين نامه اخلاقي

1- صداقت و شفافيت در کليه فعاليتهاي شرکت
2- اجتناب از تداخل منافع با شخصيت شغلي
3- رعايت بي قيد و شرط قوانين و مقررات شغلي
4- ايجاد فرهنگ اخلاقي و ارزش نهادن به آن
5- لزوم صلاحيت حرفه اي و اخلاقي و تعهد در استخدام کارکنان

 
پيام مدير عامل

به وضوح قابل مشاهده است كه طي ساليان گذشته ، ارائه خدمات مهندسي و تكنولوژي از هر لحاظ در حال جهاني شدن هر چه بيشتر بوده اند . مشتريان ما با چالشهاي تكنيكي جديد و پيچيده اي روبرو هستند اما هزينه كمتر و كيفيت بهتر به عنوان مهمترين عوامل و لازمه مطلق آنها باقي مانده است .
شركت فني ومهندسي پادیار صنعت پارسیان  به منظور بررسي ، طراحي و رسيدن به اهداف مورد نظر

ادامه مطلب ...