پيام مدير عامل

به وضوح قابل مشاهده است كه طي ساليان گذشته ، ارائه خدمات مهندسي و تكنولوژي از هر لحاظ در حال جهاني شدن هر چه بيشتر بوده اند . مشتريان ما با چالشهاي تكنيكي جديد و پيچيده اي روبرو هستند اما هزينه كمتر و كيفيت بهتر به عنوان مهمترين عوامل و لازمه مطلق آنها باقي مانده است .
شركت فني ومهندسي پادیار صنعت پارسیان  به منظور بررسي ، طراحي و رسيدن به اهداف مورد نظر  در زمان مقرر و با بودجه تعيين شده ، مهندسين خلاق ، مجرب ، با استعداد و فارغ التحصيلان بهترين دانشگاههاي كشور ، متخصصين فني و پرسنل محقق را استخدام نموده و تحت آموزش قرار مي دهد . ما با هدف دستيابي به شرايط لازم براي ارائه بهترين خدمات مهندسي و تكنولوژيكي به مشتريان همواره در تلاش ، آزمايش ، ارزيابي مجدد و افزايش معيارهاي برتري مي باشيم .
شركت فني ومهندسي پادیار صنعت پارسیان  بر پايه ادغام اين استعدادها و امكانات موجود ، يكي از معدود گروههايي است كه قادر به ارائه كامل يا بخش وسيعي از خدمات مورد انتظار مشتريان بوده و پروژه هاي بزرگ را با كمترين هزينه و بالاترين كيفيت ، از هر لحاظ تحت مديريت خود قرار مي دهد .