شركت فني ومهندسي پادیار صنعت پارسیان با ترکيبي از مشارکت همکاري شرکت پادیار صنعت پارسیان و شرکت سازوکار با هدف ارائه خدمات مهندسي و تكنولوژيكي و بازرگاني مورد نياز كارفرمايان در كليه زمينه هاي معدني ،‌صنعتي ، نفت ، گاز , پتروشيمي  و نيرو تأسيس گرديده است . با توجه به تجربه بيش از بيست ساله كادر مديريت شركتهاي مذکور و پشتيباني غني از مدارك و اسناد فني و سازماندهي مستحكم ، اين شركت پروژه هاي بزرگ و متنوعي را با بالاترين كيفيت انجام داده يا در دست اقدام دارد .
تيم مهندسي شركت داراي مهارتهاي متعددي بوده و در بسياري از زمينه هاي مهندسي تخصص دارد . اين تيم متشكل از مهندسين ، متخصصين فني ، گروه تحقيقات و اعضاء پشتيباني اجرائي مي باشد . اين تيم امكان دستيابي مشتريان به افراد كليدي كه متعهد به انجام كار به گونه اي مناسب و مؤثر مي باشند را فراهم مي سازد . اين شركت در جهت برآورده ساختن نيازهاي مشتريان از قبيل تجزيه و تحليل ، طراحي ، مشاوره, اجرا , تدارك كالا ، ساخت ،بازرسي, نصب و راه اندازي سازماندهي شده است . در واقع اين شركت يك شركت مهندسي خدماتي همه جانبه مي باشد .
شركت مهندسي و بازرگاني پادیار صنعت پارسیان با توجه به مشارکت شرکت سازکار, كليه خدمات مربوط به ارزيابي اقتصادي ، توسعه پروژه ، مديريت پروژه ، مهندسي مقدماتي و تفصيلي ، تدارك كالا ، مديريت قرارداد ، نظارت بر ساخت و بازرسي, راه اندازي ، همياري در راهبري و آموزش را نيز به مشتريان خود ارائه مي دهد .